عده‌ای که بیرقی بلند می‌کنند و از زیپ بسته وزیر نفت می‌گویند، طوری زنگنه را وزیری پاکدست می‌نامند که گوییبیشتر بخوانید

وزارتخانه نفت وزارت سیاست- سخت کردن مسیر فروش نفت در دوران زنگنه

بیشتر بخوانید

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گزارش خود در مورد تخلفات شرکت‌های نفت‌خیز جنوب و شمال را تهیه و تدوینبیشتر بخوانید

متن گزارش مجلس درباره تخلّفات شرکت‌های نفتی دولتی

بیشتر بخوانید


پیشخوان برگزیده ها

.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .nav-links span.page-numbers,.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .nav-links a.page-numbers.active{
background: #ca0a3b !important;
}
.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .post-item .title:hover{
color: #ca0a3b !important;
}
.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb a:hover{
color: #ca0a3b;
}

#footer-best-images-code-9c3a30181d8ded58b0fa8392fb0a2d24{
display: none;
}

main .main-footer-br.code-9c3a30181d8ded58b0fa8392fb0a2d24 .best-images .post-info h2 a:hover{
color: #444444;
}

1+