سید مهدی حسینی رئیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی به تازگی از لزوم طراحی قراردادهای جدید نفتی برای حفظبیشتر بخوانید

وحید حاجی پور-ادامه خواب زمستانی 6 ساله -«کاغذ بازی» به جای «کار»

بیشتر بخوانید

دولت کانادا روز چهارشنبه به دنبال واکنش تند اتحادیه اروپا، تصمیم آمریکا علیه شرکت های خارجی در کوبا را محکومبیشتر بخوانید

کانادا اقدام آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد

بیشتر بخوانید


پیشخوان برگزیده ها

.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .nav-links span.page-numbers,.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .nav-links a.page-numbers.active{
background: #ca0a3b !important;
}
.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb .post-item .title:hover{
color: #ca0a3b !important;
}
.code-4e9793cce6202f8661fa8f10afbeb09f-tb a:hover{
color: #ca0a3b;
}

#footer-best-images-code-9c3a30181d8ded58b0fa8392fb0a2d24{
display: none;
}

main .main-footer-br.code-9c3a30181d8ded58b0fa8392fb0a2d24 .best-images .post-info h2 a:hover{
color: #444444;
}

0