وزیر ایرنی تبار کانادا رضا مریدی می گوید مرگ بر روحانی

21 دی 96 - ان آی تی وی نیوز

دُنا رباطی: رضا مریدی می گوید "مرگ بر روحانی"
رضا مریدی همین چند روز پیش با پرچم رژیم سلطنتی پیش از انقلاب برای جمعی از اپوزوسیون جمهوری اسلامی ایران با سر دادن شعار "مرگ بر روحانی" ادبیات سیاسی خود را با عنوان یک وزیر دولت انتاریو به رخ کشید.
این وزیر ایرانی – کانادایی عملا سکوت و زیر جُلی رفتار چند گانه اش را مبنی بر تعلق همیشگی اش به خاندان و سلطنت پهلوی برملا کرد و به همه نشان داد به چه طریقی می خواهد سلطنت را به کشور ایران باز گرداند: "مرگ بر روحانی"
این وزیر دولت انتاریو با آرزوی مرگ برای رئیس جمهوری ایران و با این خشونت آشکار ضد حقوق بشری نشان داد که می خواهد سپهر اجتماعی سیاسی کشور کانادا را به سوی خشونت و عدم مدارا سوق دهد و اگر جز این بیندیشیم راه دیگری باقی نمی ماند مگر اینکه او را بی اطلاع از فرهنگ جامعه ای بدانیم که وزیر آن جامعه است درست مثل بسیاری از وزرای رژیم سلطنتی که امربر و مجری بیگانگان بودند.
این وزیر دولت انتاریو با انتخاب شعار مورد علاقه اش که کلمه "مرگ" در آن نشان دهنده تفکر رضا مریدی ست؛ به یک معنا می رود که بیست و چند میلیون نفری را هم که به رئیس جمهور ایران رای داده اند شامل شود.
سعید مرتضوی در ایران نیاز به معرفی ندارد و از آنچه زشت و ناروا بود در مقام یک قاضی کوتاهی نکرد؛ اما یک کار خوب کرد و از قربانیان و اسیب دیدگان قضاوتش عذر خواهی کرد و عملا اولین کسی شد که باب عذر خواهی از مردم را پایه گذاشت. به رضا مریدی پیشنهاد می کنم از سعید مرتضوی بیاموزد و از رئیس جمهور ایران و طرفدارانش و همچنین کامیونیتی ایرانی عذر خواهی کند و سپس از مردم و دولت لیبرال کانادا به خاطر استفاده از فعل بد که ترویج ادبیات خشونت و نفرت پراکنی ست و سنخیتی با دمکراسی کانادایی ندارد؛ طلب بخشش کند.
رضا مریدی بداند که دمکراسی برای بهبود شهروندان کانادایی ست و نباید دمکراسیی که او را به قدرت رسانده بدین گونه ناروا آن را آلوده ادبیات و افعال بد خود کند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *