آقای بروجردی؛ نباید از دشمنان جامعه باز لقب بگیرید!

12 فروردین 97 - امید فراغت - ان آی تی وی نیوز

آقای بروجردی؛
نباید از دشمنان جامعه باز لقب بگیرید!

آقای بروجردی؛
نسبت تان با دوگانه تاریخ ایرانیت_اسلامیت این سرزمین چیست؟! آیا می دانید که خصلت ها و صفت های دوگانه تاریخی مان در جامعه امروز ظهور و بروز دارد؟!
آقای بروجردی؛
زندانیان از زندان بانان دل خوشی ندارند شاید بهتر است بگویم که خشم و کینه به آنان دارند و با کوچک ترین فرصتی، دست به انتقام می زنند! طبیعت زندانی و زندان بان بر همین منوال است و خرده ای به آن نیست! نباید به گونه ای باشیم که نقش زندان بان را برای مردم ایفا کنیم، انتقام خوب نیست! اما داده های تاریخی به گونه ای تربیت مان کرده که خشم و کینه و نفرت جزئی از انتخاب های مان شده است!.
آقای بروجردی؛
آیا سمت و سوی حرکت جامعه را می شناسید؟! آیا همان طور که به آغاز اعتقاد دارید به نقطه پایان مطلوب هم اعتقاد پیدا کرده اید؟! از چه می ترسید؟!
آقای بروجردی؛
آیا مردمی که خودتان بخشی از تربیت شان را بر عهده داشته اید، ترس دارند؟!
آقای بروجردی؛
از مردم می ترسید یا از تلگرام؟! اگر به داشته های تان و نوع نظریه ای که جامعه را با آن هدایت می کنید، اعتقاد دارید چرا باید از آگاه شدن مردم نگران باشید؟!
آقای بروجردی؛
اگر از نفوذ غرب هراس دارید که دارید! یکی از ابزارهای دفاع و مقاومت اتحاد و انسجام ملی است! سئوال این است آیا فیلترینگ تلگرام و ....مردم را سرخورده و وازده نمی کند؟! شاید بگویید پیام رسان های داخلی را جایگزین آن کرده ایم اما آیا این نوع روش دوای درد است؟!
آقای بروجردی؛
مردم احساس می کنند حق مسلم شان که گردش آزاد اطلاعات است را از آنان می گیرید، هر نوع محرومیتی مسببینی دارد که یا خود مردم هستند و یا تصمیم سازان و تصمیم گیران.
آقای بروجردی؛
مردم از هر نوع محرومیت، رنجیده خاطر هستند و دیگر با آن کنار نمی آیند!.
آقای بروجردی؛
در شرایط امروز جامعه، به گونه ای باشید که به اصطلاح دشمنان جامعه باز نشوید! امید وارم دغدغه تان در کنار حفظ و توسعه قدرت، با دغدغه های مردم هماهنگی داشته باشد!.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *