امید فراغت: آقای تاج؛ فوتبال ابزار هست اما کمچه و ماله نیست!

29 اردیبهشت 97 - امید فراغت - ان آی تی وی نیوز

آقای تاج؛
فوتبال ابزار هست اما کمچه و ماله نیست!

آقای تاج؛
کی روش گفته ۶۰-۵۰ سال از فوتبال اسپانیا و پرتغال عقب تر هستیم! نمی دانم از نقطه نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قیاس با جوامع توسعه یافته در چه وضعیتی قرار داریم اما هر چه که هست در شرایط امروز جامعه که به واسطه بروز و ظهور شبکه های اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی مردم، حضور در جام جهانی فوتبال دیگر یک اتفاق حماسی نیست! خردمندی این است که متناسب با واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه گفتار و عملکرد داشته باشید و تبعات حضور در جام جهانی را با مسائلی چون ایدئولوژی، صدور فرهنگ، سفیران انقلاب و ...پیوند نزنید!.
آقای تاج؛
ملت- دولتی هستیم که به واسطه داده ها، تهاجم و تربیت تاریخی، موضوعات و اتفاقات بدیهی را نیز از قواره اش خارج می کنیم و در پس ذهن مان این روش و منش جا خوش کرده که در مسابقات برون مرزی با یک تیر باید چند نشان بزنیم! به دلیل چنین ذهنیتی ست که در آستانه آوردگاه های جهانی به دلیل نگرش صدور فرهنگ و انقلاب، می آئیم " دماغ" فوتبال را درست کنیم که متاسفانه " چشم" فوتبال را کور می کنیم!.
آقای تاج؛
این درست که در جوامع در حال توسعه و یا کم تر توسعه یافته، فوتبال ابزار است! اما " کمچه" یا " ماله" نیست که بخواهیم در آستانه رویدادهای بین المللی با استفاده از دیدارهای سیاسی و ...و با کمک گرفتن از تبلیغات رسانه ای، سطوح ناصاف و ...را ماله بکشیم!.
آقای تاج؛
واقعیت های ورزش و فوتبال کشور همانی ست که در معرض دید عموم قرار دارد! و دیدار و ملاقات های پی در پی با رجال سیاسی کشور چیزی جزء یک دیدار ساده و تبلیغاتی نیست! که اگر غیر از این بود باید در طول ۴۰ سال پس از انقلاب از نقطه نظر سخت افزاری و نرم افزاری هم سطح ورزش جوامع توسعه یافته می شدیم!.
آقای تاج؛
در ملاقات با رجال سیاسی، کار آنان حمایت و روحیه دادن و وظیفه شما روحیه گرفتن است! مبادا این حمایت را که در واقع وظیفه ذاتی یک رجل یا رجال سیاسی ست را به حساب تایید عملکردهای پیدا و پنهان مجموعه کاری تان بگذارید!.
آقای تاج؛
ملت ایران همیشه مبارزان خود را در عرصه جنگ، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ورزش و ...حمایت می کند بیاییم آرام آرام به سمت و سویی برویم که خارج از شوهای تبلیغاتی، گفتار و عملکردهایی طبیعی و غیر حماسی داشته باشیم. ببینیم آیا فوتبال جوامع توسعه یافته مثل آلمان، برزیل، اسپانیا، فرانسه، آرژانتین و ...قبل از ورود به جام جهانی شوهایی مثل مراسم بدرقه، دیدار با رجال سیاسی و ...به انجام می رسانند؟!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *