امید فراغت: آقاي تاج، فوتبال ابزار هست ماله نیست!

31 اردیبهشت 97 - ان آی تی وی نیوز

آقاي تاج، فوتبال ابزار هست ماله نیست!

کی روش گفته ۶۰-۵۰ سال از فوتبال اسپانیا و پرتغال عقب‌تر هستیم. نمی‌دانم از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قیاس با جوامع توسعه یافته در چه وضعیتی قرار داریم اما هر چه که هست، در شرایط امروز جامعه كه به واسطه بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتقاي سطح آگاهی مردم، نمي‌توان يك اتفاق معمولي را حماسي جلوه داد،خردمندی این است که متناسب با واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه گفتار و عملکرد داشته باشید و تبعات حضور در جام جهانی را با مسائلی چون ایدئولوژی، صدور فرهنگ، سفیران انقلاب و...پیوند نزنید.

🖊 آقای تاج!
ملت و دولتی هستیم که به واسطه داده‌ها، تهاجم و تربیت تاریخی، موضوعات و اتفاقات بدیهی را نیز از قواره‌اش خارج می‌کنیم و در پس ذهن مان این روش و منش جا خوش کرده که در مسابقات برون مرزی با یک تیر باید چند نشان بزنیم! به دلیل چنین ذهنیتی است که در آستانه آوردگاه های جهانی به دلیل نگرش صدور فرهنگ و انقلاب، می‌خواهيم «دماغ» فوتبال را درست کنیم که متاسفانه «چشم» آن را کور می کنیم.

🖊 آقای تاج!
این درست که در جوامع در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، فوتبال ابزار است ؛ اما « کمچه» یا «ماله» نیست که بخواهیم در آستانه رویدادهای بین‌المللی با استفاده از دیدارهای سیاسی و ...، با کمک گرفتن از تبلیغات رسانه‌ای، سطوح ناصاف را ماله بکشیم!

🖊 آقای تاج!
واقعیت‌های ورزش و فوتبال کشور همانی است که در معرض دید عموم قرار دارد و دیدار و ملاقات های پی در پی با رجال سیاسی کشور ، چیزی جز یک دیدار ساده و تبلیغاتی نیست! که اگر غیر از این بود، باید در طول ۴۰ سال پس از انقلاب از نظر سخت افزاری و نرم افزاری، هم‌سطح ورزش جوامع توسعه یافته می شدیم!
آقای تاج!
در ملاقات با رجال سیاسی، کار آنان حمایت و روحیه دادن و وظیفه شما روحیه گرفتن است. مبادا این حمایت را که در واقع وظیفه ذاتی یک رجل یا رجال سیاسی است را به حساب تایید عملکردهای پیدا و پنهان مجموعه کاری‌تان بگذارید!

🖊 آقای تاج!
ملت ایران همیشه مبارزان خود را در عرصه جنگ، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ورزش و ...حمایت می‌کند؛ بیاییم آرام‌آرام به سمت و سویی برویم که خارج از شوهای تبلیغاتی، گفتار و عملکردهایی طبیعی و غیر حماسی داشته باشیم. ببینیم آیا فوتبال جوامع توسعه یافته مثل آلمان، برزیل، اسپانیا، فرانسه، آرژانتین و ...قبل از ورود به جام‌جهانی شوهایی مثل مراسم بدرقه، دیدار با رجال سیاسی و ... انجام می‌دهند؟!

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *