«رضا نجفی»،  روز پنجشنبه طی سخنانی در آخرین روز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن انتقاد شدید از سیاسی‌کاری و رفتار دوگانه غرب در این زمینه خواستار منع کامل هرگونه همکاری و انتقال مواد و تجهیزات هسته‌ای به این رژیم گردید و نسبت به تأثیرات منفی برنامه هسته‌ای نامشروع این رژیم بر امنیت منطقه و اعتبار معاهده عدم اشاعه هسته‌ای هشدار داد.

وی گفت: دسترسی آزادانه دانشمندان هسته‌ای رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای برخی کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای جایی که آن‌ها می‌توانند به جمع‌آوری هزاران صفحه سند در مورد سلاح‌های هسته‌ای اقدام کنند در حالی صورت می‌گیرد که دانشمندان هسته‌ای کشورهای عضو ان پی تی از سوی تروریست‌های اجیرشده از سوی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ترور شده‌اند.

نماینده کشورمان با یادآوری درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی و قطعنامه‌های آژانس و کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‌ای برای پیوستن فوری این رژیم به ان پی تی و قرار گرفتن تمامی تأسیسات هسته‌ای آن تحت نظارت کامل یادمان‌های آژانس افزود: متأسفانه رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته با نادیده گرفتن درخواست مشروع جامعه بین‌المللی و با حمایت کورکورانه برخی کشورها و نقض آشکار همه قوانین و مقررات بین‌المللی به پیشبرد برنامه هسته‌ای نظامی خود ادامه است.

نماینده کشورمان در پایان گفت: تا زمان پیوستن بی‌قیدوشرط رژیم اسرائیل به معاهده عدم اشاعه و قرار گرفتن کلیه تأسیسات هسته‌ای مخفیانه این رژیم تحت نظارت پادمان های جامع آژانس موضوع توانمندی‌های هسته‌ای این رژیم به‌عنوان تهدیدی واقعی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌بایست در دستور کار آژانس باقی بماند.