امید فراغت- آقای فردوسی پور از مسجد نمی توانی ناقوس کلیسا به صدا درآوری!

6 تیر 97 – امید فراغت – ان آی تی وی نیوز

آقای فردوسی پور؛
در جیک جیک مستان فکر زمستان هم باش!
از مسجد نمی توانی ناقوس کلیسا به صدا درآوری!
ا
آقای فردوسی پور؛
آیا تفاوتی بین واقعیت انگاری و ذهن گرایی، حماسه گویی و آرمان خواهی قائل هستید؟!
واقعیت فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چه بود؟! آیا صعود کردیم؟! در تاریخ فیفا حذف از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ثبت خواهد شد!
آقای فردوسی پور؛
سال هاست که تریبون رسانه ملی را در اختیار داری و در دامنه موجودیت تفکر و اندیشه رسانه ملی تعریف شده ای! ابعاد و مختصات قیل و قالت را مشخص کرده اند و به عبارتی در زمین بازی رسانه ملی سینه زنی داری و این واقعیت را باید بپذیری!
آقای فردوسی پور؛
باید در جیک جیک مستان به فکر زمستان هم بود! و باید با هوشمندی در اوج حماسه سرایی ها و بت سازی ها و …اگر خلوتی به دست داد واقعیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ….کشور را یک به یک ورق بزنیم!
آقای فردوسی پور،
گفته بودند، هنر نزد ایرانیان است و بس! اما اکنون متوجه شده ایم که نیست! تازه متوجه شده ایم خیلی از شعارها فقط و فقط برای شب شعرها و گعده هایی ست که با واقعیت از شرق تا غرب فاصله دارد! تازه فهمیده ایم شعار فقط لفظ است و می تواند در واقعیت هیچ کارکرد ملموسی نداشته باشد!
آقای فردوسی پور؛
اگر آمال و آرزوهای شما و امثال شما کی روش و کی روش ها است اما آمال و آرزوهای مردم گذر از واقعیت های امروز است! آیا می دانی واقعیت های جامعه امروز چیست؟! به دنبال شکست دادن چه تفکری هستید که خود نیز زائیده همان تفکر هستی؟ که اگر نبودی سال ها در رسانه ملی استمرار نداشتی!
آقای فردوسی پور؛
قریب به صد سال است که بین مشروطه و مشروعه و سنت و مدرنیسم دعواست و تا به امروز فاتح نداشته ایم! از دل مسجد مسلمانان نمی توان ناقوس کلیسا را به صدا درآورد!.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *