به نقل از العالم؛ نیروهای ترکیه در تله اطلاعاتی مشترک دمشق و کُردها در شمال گرفتار شده اند که همین مساله و ناتوانی ترکیه از هرگونه تحرک نظامی، موجب سرگردانی آنکارا در برابر تغییرات وضعیت جدید جغرافیایی در منطقه شرق فرات شده است.

– کُردها پس از چراغ سبز آمریکا به آنکارا برای پر کردن خلا منبج و شرق فرات پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی، خطر حمله ترک ها را لمس کرده اند و این موجب شده تا آنان به دمشق پناه برده و خواستار مداخله و بستن راه بر روی ترک ها شوند.

– توافق منبج توافقی معمولی نیست، به گونه ای که تحلیلگران معتقدند مقدمه ای برای همکاری مشترک دمشق و کردها است که موجب گسترش تسلط نیروهای سوریه بر همه مناطق کردنشین و هم پیمانانش در مساحتی حدود یک سوم سوریه می شود.

– بدون شک همکاری با کردها موجب شده تا دمشق امروز بیشتر از هر زمان دیگری کنترل وضعیت میدانی را در اختیار داشته باشند که شکستن یک انزوای این کشور با بازگشایی سفارت خانه های کشورهای عربی پس از حدود 8 سال از جنگ ویرانگر آغاز شده است.