عبدالملک الحوثی: اسرائیل در تجاوز به یمن شریک عربستان است

12 اسفند 97 – ان آی تی وی نیوز

سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی امروز یکشنبه خود به علت خصومت و دمشنی علیه ملت یمن اشاره کرد و گفت: همه کینه توزی ها و خصومت ها علیه ملت یمن به خاطر وفاداری آنها به مسائل برحق خود و امت اسلامی است.

وی افزود: مشکل آنها (دشمنان) با ما این است که ما بر حرکت براساس هویت ایمانی خود پافشاری می کنیم.

رهبر جنبش انصارلله یمن گفت: اسرائیل در تجاوزگری با یمن شریک است و خصومت و دشمنی آن با یمن در رسانه هایش آشکار است.

وی افزود: نتانیاهو و دارو دسته اش در تجاوزگری علیه یمن شریک هستند.

سید عبدالملک الحوثی در اشاره به سند شرافت داخلی در یمن گفت: هدف از این سند استحکام بخشیدن بیشتر به جبهه داخلی و اعطای نقشی شایسته به قبایل است.

وی افزود: هرگونه اشغالگری علیه هر کشور یا منطقه ای در جهان اسلام، هدف قرار دادن کل امت اسلامی است.

سید عبدالملک الحوثی گفت: مواضع خصمانه در قبال حزب الله و مقاومت فلسطین و حملات تبلیغاتی نتیجه رابطه با اسرائیل است. مبنای رابطه با دشمن اسرائیلی، خصومت با هر کسی است که با اشغالگری مبارزه می کند.

وی تصریح کرد: رابطه با دشمن اسرائیلی، خود را از طریق حمایت از طرح های اسرائیلی و آمریکایی در منطقه نشان می دهد.

رهبر جنبش انصار الله یمن گفت: آمریکا و اسرائیل مقاصدی برای تقویت سیطره خود از طریق مزدوران خود و توطئه علیه امت اسلامی دارند.

وی افزود: اجلاس اخیر ورشو رویکردی را که برای یمن ترسیم شده بود، برملا کرد.

سید عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد: تجاوزگری به یمن ادامه دارد زیرا یمنی ها ورود به طرح آنها (دشمنان) را نمی پذیرند.

وی افزود: اجلاس رسواگر ورشو اعلام عادی سازی و شراکت با دشمن اسرائیلی بود.

رهبر جنبش انصار الله تصریح کرد: عادی سازی روابط با دشمن اشغالگر به معنای به رسمیت شناختن اشغالگری آنها و تعرض آنها به مقدسات امت اسلامی است.

الحوثی درباره موضعگیری دشمنان علیه محور مقاومت و نیز عادی سازی روابط برخی رژیم های عرب با رژیم اسرائیل گفت: موضع گیری (دشمنان) درقبال حزب الله و جنبش های مقاومت در فلسطین و ایران، ثمره عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی است.

وی افزود: رابطه با دشمن اسرائیلی به طور کامل با اصول و مبانی امت اسلامی و ارزش های آن در تعارض و تضاد است.‎

الحوثی با اشاره به توطئه دشمنان برای منحرف کردن توجه مسلمانان از دشمن واقعی آنها یعنی اسرائیل و ایجاد دشمنی جایگزین به جای آن تصریح کرد: تجاوزگری علیه یمن و ادامه آن به مدت پنج سال در چارچوب ایجاد دشمنی جایگزین به جای دشمن اسرائیلی انجام شد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *