سوریه مقاوم چون سرو-کشتی نفتی ایران بسوی سوریه درجهت کاهش بحران سوخت

سایت العهد متعلق به نیروهای ملی مذهبی لبنان

مترجم: احمد مزارعی، یازدهم می 2019

یک منبع اگاه تصریح وتاکید نمود که سوریه در هفته گذشته موفق به دریافت دو کشتی امدادات نفتی از خارج گردید واین طی شش ماه گذشته اولین کمک نفتی درنوع خود میباشد، یکی از این کشتیها از طرف ایران بوده که تا حد زیادی کمک به رفع مشکل سوخت در کشورسوریه خواهد کرد.

این منبع به خبر نگار "رویتر" اظهارداشت :" تحویل دوکشتی نفتی که یکی ازانها ازطرف ایران ارسال شده ودیگری بتوسط یک بازرگان که نخواسته است نامش فاش شود".

همین منبع موثق خبری افزود :"کشتی نفتی ایرانی که هفته گذشته به سوریه رسید، یکی از دوکشتی بود که قراربود بیکباره ازایران به سوریه برسد، بدون اینکه نام بازرگان فرستنده کشتی دومی وهویت وی را فاش سازد".

از طرفی دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه درماه فوریه گذشته اظهارداشت:"بحران موجود بخشی از تحریمهائی است که کشورهای مخالف سوریه بر ما اعمال نموده اند، درمیان انها امریکا وهم پیمانانش میباشند که تحریمهای گسترده ای را برای فشار هرچه بیشتر برمبادلات بازرگانی با دمشق اعمال کرده اند.

اما علیرغم همه این فشارها وتاثیراتی که داشته است ، حرکت اقتصادی بر روی پای خود تا حد زیادی ایستاده است ، بویژه که حرکت صنعتی وزراعتی درماههای اخیر بسیار فعال شده است.

  1.  - درگذشته روسیه کمبود سوخت سوریه را تامین میکرد ولی با توافقی میان امریکا ومصر حرکت کشتیهای نفتی روسیه درکا نال سوئزمتوقف گردید، با پیش امد ن شرایط فوق ایران تصمیم گرفت که با تانکرهای نفتی سوخت به سوریه بفرستد که بنظر میرسد کافی نبوده ، لذا ایران بطریقه ای ارسال سوخت را به سوریه با کشتی ازسر گرفته است.
ReplyForward
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *