واشنگتن پست: “پمپئودرتغییردادن سیاست اروپا نسبت به ایران شکست خورد”

احمد مزارعی - چند خبر مهم :

واشنگتن پست: "پمپئودرتغییردادن سیاست اروپا نسبت به ایران شکست خورد"

به این معنی است که امریکا درمقابله با ایران دچار شکست سیاسی بزرگی شد،

خبرهای دیگر :

نه عربستان ونه امارات درمورد انفجارات کشتیهای نفتی فجیره نتوانستند ایران را متهم کنند، حتی امریکائیها نیز نتوانستند اتهام قاطعی برایران واردکرده درحد اما واگر بسنده کردند.

خبر بسیار مهم دیگر: انصارالله وموشکباران مرکز نفتی ارامکو:

بنا به گفته وزیر نفت عربستان دوایستگاه نفتی مهم ارسال نفت شرکت ارامکودراثر اتش سوزی متوقف شده است .انصارالله مسئولیت انفجارات مذکوررا بعهده گرفته است.

با انفجار مهم دومرکز شرکت ارامکو وتوقف دوایستگاه مهم ارسال نفت ، تهدیدات پمپئو مبنی بر جایگزینی نفت عربستان بجای نفت ایران با شکست روبرو شد، وبنا به گفته اقای فلاحت پیشه مسئول امنیتی ایران درمجلس شورای اسلامی :" معلوم شد که امنیت نفتی کشورهای نفتی خلیج وعربستان شیشه ای میباشد".

انصارالله یکی دوروز گذشته تهدید نمود که توانائی بمباران اهداف مهمی را درعربستان دارد.

.درماههای اخیرانصارالله توان موشکی خودرا تقویت نموده وتوانائی اسیب رساندن به مراکز بسیار حساسی را درمنطقه خلیج فارس دارد که موشکباران دومرکز مهم نفتی ارامکو گواهی بر این مدعا است.

باید گفت که تهدیدات امریکا بر علیه ایران درمنطقه بسیار توخالی وپوشالی است وامریکائیها نیز میدانند که اگر درمورد ایران حماقت کنند دستاوردی بجز شکست ورسوائی نخواهند داشت.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *