گفتگوی حشمت رئیسی با امیر رزاقی در جوانگرایی جبهه ملی ایران

سوم تیر 98 - سارا زهیری - ان آی تی وی نیوز

حشمت رئیسی: یکی از شگفتی های تاریخ ایران زمانی بود که بعد از تبعید رضاشاه و اشغال ایران توسط قوای متفقین مردم شادی کردند. به هر حال رضاشاه حتی دیکتاتور یک ایرانی بود و نباید اشغال ایران برای ایرانیان شادی آفرین باشد. همین روحیه را امروز نیز در متاسفانه در برخی ایرانیان می بینیم که دوست دارند نظامیان خارجی وارد ایران شوند که این روحیه بسیار آزار دهنده است و باید این بحث را جا انداخت که استیلای خارجی به مراتب بسیار بدتر از دیکتاتور داخلی ست.

حشمت رئیسی: آیا این 14 فعال داخلی که تقاضای استعفای آقای خامنه ای را کرده اند نماینده کل مردم ایران هستند؟ این ذهنیت در خارج ایجاد شده است که گویا انتقاد از این 14 نفر تخریب مبارزه 80 میلیون ایرانیست.آیا این 14 نفر نمایندگی می کنند جنبش های اعتراضی مردم ایران را؟ و این از کجا می آید؟ این 14 نفر علت ناکارآمدی آقای خامنه ای را درست در بخشی اعلام کرده اند که در تضاد با منافع آمریکاست که خب این خودش جالب است و جای سوال دارد.

امیر رزاقی: این 14 نفر به عنوان افراد مستقل و دلسوزان ایران که مصلحت اندیشی را کنار گذاشته اند این بیانیه را داده اند و این گروه جامعه ایران را نمایندگی نمی کند. حرف اساسی این 14 نفر تغییر بنیادین در قانون اساسی و استعفای آقای خامنه ای است و مردم را دعوت به حمایت کرده اند برای خیزش و مطالبه گری. خب از نظر من این کمی مبهم است.وقتی از واژه رهبر استفاده می کنند پس یعنی رهبر را قبول دارند و خب یک تناقض هست. وقتی از مردم دعوت به خیزش می کنند باید تغییر بنیادین را تعریف کنند و چیزی را ارائه دهند. خب الان سالهاست بازار بیانیه داغ است و بیانیه می دهند. اینکه گروه ها بیایند بر اساس همان امر به معروف و نهی از منکر یک تذکری می دهند و حاکمیت را نهی از منکر و امر به معروف می کنند خوب است اما این راه نیست. ...

حشمت رئیسی: اقدام جبهه ملی نسبت به جوانگرایی کمی با تاخیر بوده است. حضور شما خود نشانه ورود به جوانگرایی ست؛ آیا درست است؟

امیر رزاقی: جبهه ملی مدتی فعالیتی نداشته است بخاطر محدودیت هایی که ایجاد شده بود و پس از شروع به کار نیز دچار یک رکود بوده است. آن بخش که خواهان فعالیت و نقش آفرینی در فضای سیاسی بودند آمدند و سامانه ششم جبهه ملی را شکل دادند که معتقد به حضور جوانان در کنار افراد باتجریه برای پویایی بیشتر بودند.

حشمت رئیسی: امیدوارم در این جوانگرایی اندیشه های نو به این جبهه تزریق شود چون شخصا احساس می کنم این جبهه در سال 1332 گیر کرده است و همچنان پاسخشان در موجودیت خود این است: ما مصدقی هستیم. خب یک سنت سیاسی داشته است که در دوران خود مثبت بوده است و در سیاست خارجی خود با سیاست نه شرقی نه غربی پیش میرفت که دیگر کاربرد ندارد پیش میروند و در سیاست داخلی هم در یک مقطعی رویه مقابله با استعمار و نه امپریالیسم چون همچنان از بکار بردن واژه امپریالیسم می ترسند مکث کردند. الان آیا با همان هویت تاریخی جبهه ملی را تعریف می کنید یا تعریف جدید برای هویت جبهه ملی دارید؟

امیر رزاقی: جبهه ملی تا قبل از دهه 80 نگاهی تاریخی داشت و زنده یاد دکتر مصدق را می ستود. اما امروز باید روش و منش و اهداف دکتر مصدق بود و ما در سامانه ششم برای داشتن نقش فعال یک بازتعریف مجدد از خودمان داریم. ما در جبهه ملی دو شعار داشتیم: عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی. در جبهه ملی سامانه ششم این شعار یک بازتعریف مجدد شد که با توجه به دنیای امروز و ایران امروز آنرا در نظر گرفتیم. و آن این است: دموکراسی، حقوق بشر و توسعه همه جانبه پایدار که دو شعار قبل را درون خود دارد چون اگر در توسعه یک جامعه عدالت و برابری و انسان آزاد وجود نداشته باشد به توسعه پایدار نمی رسیم.

حشمت رئیسی: به باور من هم آزادی بدون عدالت و عدالت بدون آزادی وجود ندارد و محقق نمی شود و یک رابطه دیالکتیکی میان آنها وجود دارد و توسعه پایدار هم بدون آنها پیش نمی رود چراکه توسعه یعنی توسعه فرهنگی و انسانی و سیاسی. اما خب ما با شما با یک مشکل روبرو هستیم. متاسفانه جبهه ملی بعد از سال 32 با دو مشخصه در عرصه سیاسی دائما فعال بود یکی سوسیال ستیزی و دیگری پهلوی ستیزی که اگر این دو را از آنها بگیریم دیگر حرفی برای گفتن نداشته اند. اما خب با این گفته شما و نگاه شما که به نوعی سوسیالیسم را می پذیرید پس راه گفتگوی نیروهای چپ با شما باز می شود و با کار کارشناسی که روی توسعه پایدار می کنید این برای نیروهای چپ مطلوب است. اما با سیاست نئولیبرالیسم امکان عدالت اجتماعی وجود ندارد که این نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای پیشرفته سرمایه داری از فرانسه و آلمان تا آمریکا ما شاهد عصیانهای بعضا خشونت آمیز در مقابل نئو لیبرالیسم وجود دارد. افرادی که به نام جبهه ملی در رسانه های خارجی فعالیت می کنند نوعی خود شیفتگی بیمارگونه به آمریکا دارند که آدم احساس نمی کند با یک انسان ملی گرا طرف صحبت است بلکه گویی با کسی صحبت می کنید که دغدغه اش پیشبرد منافع آمریکاست تا منافع ملی درست مثل همین دولتی که سرکار است و صحبت از عدالت اجتماعی برای عوام فریبی می کند اما سیاست های لیبرال دارد.

شخص مصدق را در یک جایگاه پیامبرگونه گذاشته اند که نمی شود انتقادی به او کرد. در نسل گذشته ی جبهه ملی نگاه ها به وقایع غیرتاریخی و غیرعلمی است.

امیر رزاقی: در جبهه ملی سامانه ششم نگاه ما به سوسیالیسم نگاه تنفرآمیز نیست چون در درون خودش شعار سوسیالیستی دارد که همان عدالت اجتماعی است. در سامانه ششم نگاه ما به آمریکا و نئولیبرالیسم نگاهی انتقادی و واقع گرانه داریم اما سعی می کنیم نه از این ور بام می افتیم نه آن ور بوم. ما حزبی داشتیم به نام حزب ایران که سوسیال دموکرات بود. من هم یک سوسیال دموکرات هستم که عضو شورای مرکزی سامانه ششم جبهه ملی هستم. نگاه من با شما در مورد نئولیبرالیسم یکی است. در واقع نئولیبرالیسم متاسفانه یک جور استعمار و استثمار مدرن را ایجاد میکند که به منازل ما هم رخنه اکرده است. زمانی دغدغه سرمایه داری تولید بود اما در نئولیبرالیسم دغدغه تولید نیست بلکه مصرف است. و به دنبال جامعه مصرفی است. و بحث از کارخانه ها و کارگران به منازل و فرهنگ نفوذ کرده است و از طریق تغییر فرهنگی دارد استثمار می کند. ... در مورد دکتر مصدق باید بگویم شاید تنها زمانی که ایران طعم آزادی و دموکراسی را چشید در زمان کوتاه نخست وزیری دکتر مصدق بود که در واقع یک امتیاز بزرگ است. ایشان چه در روش و چه در منش یک الگو هستند اما خب این به معنی این نیست که ما نقدی بر ایشان نداشته باشیم و نگاه پیامبر گونه به ایشان نداریم اما برای ما در دموکراسی و آزادی یک الگو است...

1+

اخبار مرتبط

 • جلیل مرتضوی:اکنون وقت بازی ایران است/فرامرز دادرس: کاکه باوه،پیشمرگه کومله، بخاطر مخالفت با سفر ظریف اخراج نشد
 • نیوزویک-لیست مقامات آمریکا که از مجاهدین پول دریافت کرده اند
 • نماینده سنای آمریکا: هدف مجاهدین آموزش تروریست علیه ایران است
 • رفتار متناقض رسانه های گروهکهای کردی در مسئله دستگیری نیروهای نفوذی در داخل کشور
 • فرامرز دادرس: واکنش اپوزیسیون به حضور سفر ظریف/نفتکش آدریان و کلاهی که ایران سر دنیا گذاشت
 • ابوالقاسم گلستانی-راجر واترز در دفاع از جولیان آسانژ
 • حشمت رئیسی:آیا صهیونیزم ستیزی؍ یهودی ستیزی است؟ نفوذ گسترده موساد در سرویس های امنیتی ایران
 • تصویب شهادت فروشی یا کودتا اقتصادی علیه کشور
 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *