فرین پارسی-حقوق بشر در آمریکا: مرگ تکان دهنده پدر و کودک پناهجو

6 تیر 98 - فرین پارسی - ان آی تی وی نیوز

آمريكا در سال ١٩٥١ به كنوانسيون مربوط به پناهجويان پيوست و در سال ١٩٦٧ هم پروتكل إلحاقي ان را پذيرفت. كنوانسيون ١٩٥١ به پناهجوياني كه بخاطر جنگ جهاني دوم آواره شده بودند امكان يافتن مأواي جديدي داد، مخصوصاً در اروپا. آمريكا هم براي اينكه ظلم جنگ ويتنام را پنهان كند يا تصويري از دفاع حقوق بشر و پذيرفتن اوارگان از خود نشان دهد به اين جريان ملحق شد.
آنچه در واقعيت تا قبل از جورج بوش پسر در امريكا كم و بيش ديده ايم همان تصويريست كه مهاجران اعتبار كشوري چون آمريكاي مهاجر پذير است.
اما ان تصوير شومي كه از زمان جورج بوش با انتقام از افتادن برجهاي دوقلوي نيويورك در افغانستان و عراق و .... تا امروز كه كودكان در بند در مرز مكزيك و امريكا را ميبينيم يا بازداشت شدگاني كه در قفس نگهداري ميشوند يا جديدترينش بدن بي جان پدر و دختريست چسبيده بهم رسيده به خشكي رودخانه ولي صورتها در آب، تصوير واقعيست از آمريكاي امروزي كه قانونهاي بين الملل را ناديده ميگيرد، بي اعتنايي ميكند ، از معاهده ها ، توافقنامه ها بيرون ميزند و كنوانسيونها را بي اعتبار ميكند.
آمريكا در سالهاي اخير با اروپا براي تبادل پناهجو معاهده اي را امضا نكرد و درهايش را بست. كودك يمني بيمار را نپذيرفت، در فرودگاه بخاطر ممانعت از ورود برخي از كشورها همچون ايران افرادي را با داشتن اجازه ورود بازداشت كرد كه يكي از انها دانشجوي پلي تكنيك لوزان بود، براي سفرهاي كاري افرادي مثل من با داشتن پاسپورت غير ايراني ويزا و درخواست كاري از هر دو سازمان و حتي مصاحبه حضوري در سفارت را اجباري كرد و از همه بدتر قانون بين المللي non refoulement كه اجازه نميدهد پناهجويي را رد كني يا مجبور كني بازگردد را زير پا گذشت.
اين كشوريست كه داعيه حقوق بشر دارد، وقتي نيكي هالي بود با صداي بلند ايران را كشوري ميدانست كه نقض اشكار حقوق بشر ميكند در حاليكه ايران جزء اولين كشورهايي بود كه كنوانسيونهاي بين المللي را امضاء كرده ، دومين كنفرانس بين المللي براي تشكيل سازمان ملل يا همان ليگ ملتهاي اوليه در تهران در سال ١٩٤٣ در اولين روز دسامبر برگزار شده و بعد واشينگتن و بعد در سانفرانسيسكو ! 
ايران تا سالهاي سال پس از اردن دومين كشور پناهجو پذير در دنيا بوده است، اگر هم الان مقام سوم را دارد ، چون بسياري از سوريها در لبنان مستقر شده اند و نسبت به جمعيت لبنان بيش از يك ميليون پناهنده انجا زندگي ميكند.
من اين وسط نميخواهم بگويم ايران بهترين شرايط را براي پناهجويان فراهم اورده ولي چون كمپهاي اوارگان سوري را هم در لبنان، هم در اردن بارها ديده ام، كمپهاي اوارگان اريتره اي را ديده ام ، كمپهاي اوارگان سريالئوني را در گينه ديده ام، كنيا و سنگال هم همينطور ، واقعاً به اين نتيجه رسيده ام كه ازادي عملي كه پناهجويان افغانستاني درً ايران داشته اند بيش از كشورهاي ديگر بوده ولي هيچ كجاي دنياي صدايي نميشنويم كه بگويد ايران زمان جنگ هشت ساله درهايش را نبست و به كنوانسيون هاي امضا شده پايبند ماند ولي امريكا، استراليا اشكارا نقض قانون بين الملل ميكنند و هيچاعتراضي را ما نميشنويم. كانادا صريحاً از اژانس بين المللي مهاجرت مثل يك اژانس كاريابي بهره ميبرد و فقط پناهجوياني را ميپذيرد كه به دردش بخورد نه همه پناهجويي!
پرونده هايي كه در تركيه و لبنان مانده و اوارگاني كه در يونان هستند....
ان ماهي نيست كه ما نشنويم پناهجويي در كمپي در سويس خودش را كشته! اگر هم اين را نشنويم ، ميخوانيم و ميبينيم كه زن هفتادو پنج ساله سويسي پسر بچه هفت ساله كوزوويي را با چاقو تكه پاره كرده و پسر بچه جان باخته....
اين جنايتها را ميبينيم و چشممان را ميبنديم و نميگيريم بي عدالتي فراگير شده و انسانيت از بين رفته ، شايد هم از شرم اينهمه ظلم ذوب شده.....
تصوير ان پدر و فرزند مرا ياد كمپهاي پناهجويان سريالئوني انداخت، كودكاني كه شورشيان يك دستشان را بريده بودند، يك پايشان قطع شده بود، بدنهايي كه زخم سوختن داشت و از همه درداورتر اينكه پدر مادرشان را گم كرده بودند، يا برعكس پدر مادرهايي كه صبح به صبح خيره به ليست و أسامي عكسهاي روي ديوار براي يافتن فرزندانشان بودند.....
اينقدر بي عدالتي و ظلم ديده ام كه وقتي امريكا ايران را نقض حقوق بشر ميخواند ، دلمً ميخواهد يك خفه شو گوساله بلند از ته دلمً روانه اش كنم.....

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *