دکتر شریف: مشهودات و مستندات خلاف ادعاهای آمریکاست

7 تیر 98 - دکتر محمد شریف - ان آی تی وی نیوز

دکتر محمد شریف: مشهودات و مستندات خلاف ادعاهای آمریکاست

فرض کنیم که ادعای امریکا مبنی بر اینکه پهباد جاسوسی اش حین پرواز از فراز تنگه هرمز از فراز منطقه پرواز بین المللی عبور میکرده ، صحیح و مقرون به واقع است . آیا با این فرض میتوان مسئولیت بین المللی ایران در سرنگونی این ابزار جاسوسی را هم مفروض برشمرد ؟ 
واقعیتی که هم ایران وهم امریکا آن را نفی نکرده اند منجمله این است که این پهباد جاسوسی ( یا به تعبیر بی بی سی فارسی " تجسسی " ) که با پیشرفته ترین تجهیزات متصوره قادر به تصویر برداری دقیق از مناطق گسترده ای از سطح زمین بوده بر فراز نزدیک ترین مختصات جغرافیائی قلمرو سرزمینی و آبهای تحت حاکمیت ایران در حال پرواز بوده و بدیهی است که ماموریت آن تصویربرداری از امکانات دفاعی ایران بوده است . منظور امریکا از اینکه مدعی است ابزار جاسوسی اش بر فراز فضای بین المللی پرواز میکرده علی القاعده این است که تنگه های بین المللی از قبیل تنگه هرمز مشمول قواعد عبور ترانزیتی است که طبق بند2 ماده 38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شامل آزادی دریانوردی و پرواز نیز می گردد ، و کشورهای حاشیه تنگه نیز حق تعلیق این نوع عبور را ندارند . این ادعا صحیح است ، ولی قضیه این است که این پرواز با مانورهای مخفیانه همراه بوده و این پهباد برای عدم شناسائی توسط ابزار دفاعی ایران تمامی ابزار های الکترونیکی اش را خاموش کرده بود و این امر باعث شده که هشدارهای ایران مبنی بر خروج از فضای تحت حاکمیت ایران را دریافت نکند . در حالیکه :
اولا : بند 2 ماده 38 کنوانسیون حین توصیف عبور ترانزیتی تاکید کرده که این عبور باید " پیوسته و سریع " باشد . به این معنی که پرواز باید با هدف عبور صورت گیرد نه با اهدافی از قبیل تصویر برداری از زمین . 
ثانیا : کشتی ها و هواپیماها حین عبور ترانزیتی ملزم به رعایت 4 تعهد مندرج در بند 1 ماده 39 کنوانسیون هستند که تعهد سوم این است که " از هر فعالیت دیگری که لازمه عبور ترانزیتی پیوسته و سریع نباشد ( جز در موارد فورس ماژور و وضعیت های اضطراری ) خودداری کنند . "
بدیهی است که مانور مشتمل بر فعالیتهای مخفی کارانه با هدف مخفی نگاه داشتن پرواز از نظارت کشور حاشیه تنگه لازمه عبور ترانزیتی نیست و نقض صریح شرایط عبور ترانزیتی است که به منظور تصویر برداری از امکانات دفاعی کشور ساحلی صورت گرفته است . در این اوضاع و احوالی عمل کشور ساحلی و در اینجا ایران در سرنگونی این پهباد به شدت پیشرفته ، دفاع مشروع شمرده میشود و طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر کشوری در چنین اوضاع و احوالی که حاکمیت آن نقض میشود مادام که شورای امنیت به قضیه ورود ننموده ، حق دارد از خود دفاع کند و این حقی ذاتی است که قابل سلب نیست .
بر این اساس حتی چنانچه ادعای امریکا مبنی بر اینکه پرواز پهباد در مناطق بین المللی صورت میگرفته صحیح و مقرون به واقع باشد ، با توجه به دلائل و مستندات فوق ، این پرواز ناقض تعهدات کشورها ناشی از بند 1 ماده 39 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است و نقض حاکمیت ملی ایران شمرده میشود که اقدام ایران در سرنگونی آن را در چارچوب دفاع مشروع قرار می دهد

0





دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *