Jalil Mortazavi

 

روز دوشنبه نتنیاهو در حال سرکشیدن جام پیروزی بود، اما حالا در حال گداختن است. مترجم : ستاره درخشان

"بی بی " بنیامین نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل سرفراز و مشعوف به غرش در امد: " این بزرگترین پیروزی زندگی من است. " اما آن روز دوشنبه بود.روز پنج شنبه اما با صدائی خس دار نتنیاهوی خسته با خرخری خشم آلود گفت: " ما نخواهیم گذاشت که انها انتخابات را از چنگ ما بدر آورند. " طبق بیان بنی گانتز رقیب میانه گرای نتانیاهو و احتمالا نخست وزیر آینده اسرائیل : " اینجا یکی خیلی پیش از موعد به شادی و سرور پرداخته. "بعد از آن یک رشته اخبار چشمگیربیشتر بخوانید


فستيوال موسيقي امسال بدستور بن سلمان در عربستان سعودي وهنرنمايي خوانندگان ايراني

0


راه‌اندازی جنگ روانی گسترده و دلهره اور علیه مردم ایران توسط دشمنان داخلی و خارجی

1+


مقایسه انتخابات ایران با غرب

0