Jalil Mortazavi

 

ايران امروز ما، به رهبر سياسي اي كه زن ايران نشين باشد نيازمند است

زني كه خود براي مام ميهن، دايه، براي تك تك هموطنانش خواهر و براي غير هموطنانش يك مدير كاريزماتيك پيشرو بِه حساب آيد!زني كه دستان پر مهرش نشان ياريگري باشد نه مشت گره خورده بِه خشم و نه كف دستي بصورت سيلي ...زني كه ايران را مثل مادر يا مثل فرزند دوست بدارد....اينبار همّت كنيم يك زن را انتخاب كنيم و البته و صد در صد نه فائزه رفسنجاني و امثالهم....(اين يك نظر شخصيست كه ميتواند اشتباه باشد ولي تحمل چهل سال مرداني كه صحنه سياست را جولانگاه خواست شخصيشان كردهبیشتر بخوانید


نگاهی به اخبار مهم و کمیاب روز در ارتباط با خلیج فارس

0


نگاهی به رویدادهای اخیر در ایران

0


قاسم سلیمانی- رامین کامران

ترور قاسم سلیمانی قتل نفس است و با هیچ بهانه ای هم قابل توجیه نیست. از زمان وقوع این قتل، موضعگیری های متنوع اپوزیسیون در باب آنرا میتوان به دودسته تقسیم کرد که خط اصلی تمایز آنها کاملاً سیاسی است: پذیرش و ترویج گفتار دولت آمریکا، یا مخالفت با آن. درک چرایی این عمل، با ارجاع به سخنان رئیس جمهور آمریکا، مانند توضیح خطا طلبیدن از پسربچه ایست لوس و دروغگو و ترسو و راه به جایی نمیبرد. معقول ترین انگیزه ای که میتوان برای کشتن سلیمانی تصور کرد، انتقام از پیروزی های مکرر وی دربیشتر بخوانید