شنبه, ژانویه 11th, 2020

 

طاس لغزنده ای بنام شهرام همایـــون دهم ژانویه 2020 میلادی برابربا 20دیماه 1398 خورشیدی

چو در طاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره باید نه زور من نیز برای روزهای بازنشستگی و افتادگی پس اندازی داشتم، اما حالا آه در بساط ندارم. شهرام همایون چند روز پیش برای چندمین بار به او که هست و نیستم را ربود نوشتم: آقای همایون ادامه زندکی به دلیل بی پولی که آنهم در اثر ظلمی است که بر من روا داشته ای برایم غیر ممکن شده. این مهم را خیلی جدی بدان. اگر ماهی یکهزار دلار بدهی ادامه زندگی برایم ممکن می شود در غیر اینصورت بهبیشتر بخوانید