سه شنبه, ژانویه 28th, 2020

 

بن بست سیاسی در کشور آیت اللە علی خامنەای را بە نوشیدن جام زهر مقدماتی ناچار کردە است.

بن بست سیاسی در کشور آیت اللە علی خامنەای را بە نوشیدن جام زهر مقدماتی ناچار کردە است. بنابە گفتە حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران پس از جلسات پی در پی فرماندهان سپاه، نمایندگان وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و بیت رهبری در دو روز گذشتە، آیت اللە علی خامنەای را ناچار کردەاند برخلاف میل خود اجازە دهد بستر لازم برای بازگشت اصلاح طلبها با پوشش انتقاد از وضعیت کشور و آزادیخواهی فراهم شود. بنابراین گزارش در بازە زمانی مشخص ابتدا محمد خاتمی و تئوریسینهای محدود شدە اصلاح طلب بابیشتر بخوانید


شهرام همایون و دولت در تبعیــد! 4

شهرام همایون در اسناد ورشکستگی ی خود از صفحه 28 به بعد اسامی طلبکاران و میزان طلب آن ها را به شرح زیر اعلام نموده است. 4.1 9155 Deering Ave, LLC $79,666.00 c/o Camo Law Group 4.2 ABS-CBN $428,169.00 4.3 AmeriCredit/GM Financial $8,249.00 4.4 Atlantic Credit & Finance Inc $4,984.52 4.5 Attorney Recovery Systems, Inc. $255,343.00 4.6 Bank of America $477.00 4.7 Caine & Weiner $788.00 4.8 Capital One $429.00 4.9 Capital One Bank $5776.23 4.10 Care Bio clinical Lab Corp $793.00 4.11 Chase Card $930.00 4.12 Citibank $4,984.52 4.13بیشتر بخوانید