سه شنبه, فوریه 25th, 2020

 

مقایسه انتخابات ایران با غرب

0


روزنامه لس انجلس تایمز ، بخش اظهارنظر بیمارستانهای ایالات متحده در برابر شیوع ویروس کرونا آماده نیستند، اینست آنچه که باید انجام دهند. بقلم ویلیام هسلتاین ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ مترجم :خانم ستاره درخشان

هنگامیکه ویروس جدید کرونا COVID - 19 ناگهان شیوع یافت سیستم خدمات درمانی چین آمادگی نداشت. سالنهای انتظار بیمارستانها آنچنان از بیماران احتمالی انباشته بود که صدها مراجعه کننده چاره ای جز صف کشیدن در بیرون‌ بیمارستان نداشتند. بسیاری ساعتها به انتظار ایستادند اما سرانجام بازگردانده شدند و از آنها خواسته شد که خودرا قرنطینه کنند. کارشناسان میگویند آزاردهنده تر آنست که آشوب ناشی از موج اولیه بیماری احتمالا موجب شیوع بیشتر این بیماری شده است تا متوقف کردن آن.چنانچه ویروس جدید به پندمیک جهانی تبدیل شود همین سرنوشت دربیشتر بخوانید