اخبار و رویدادها

پیشخوان برگزیده ها

.code-5ebbeb055545c74eb3a85708e8e6fde1-tb .nav-links span.page-numbers,.code-5ebbeb055545c74eb3a85708e8e6fde1-tb .nav-links a.page-numbers.active{
background: #ca0a3b !important;
}
.code-5ebbeb055545c74eb3a85708e8e6fde1-tb .post-item .title:hover{
color: #ca0a3b !important;
}
.code-5ebbeb055545c74eb3a85708e8e6fde1-tb a:hover{
color: #ca0a3b;
}

#footer-best-images-code-e4d3d3e882bdc884afe7512ef2706431{
display: none;
}

main .main-footer-br.code-e4d3d3e882bdc884afe7512ef2706431 .best-images .post-info h2 a:hover{
color: #444444;
}

اخبار جدید
مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

اخبار جدید

 

#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68{
border-color: #333;
}
.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .header .categories-list{
color: #333;
}
.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #333;
}
.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-eb41188df65ced48fc212027cb88fb68 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #333;
}

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

#code-5e3091608496e145794c1dec2ed2c6d8{
display: none;
}
#code-5e3091608496e145794c1dec2ed2c6d8 article:hover .title h2,#code-5e3091608496e145794c1dec2ed2c6d8 .sub-title i{
color: #00cec7 !important;
}
.post-slider-2.code-5e3091608496e145794c1dec2ed2c6d8 .media-pager li a{
background: #00cec7 ;
}
.post-slider-2.code-5e3091608496e145794c1dec2ed2c6d8 .media-pager li.sy-active a {
background: #333;
}

#footer-best-images-code-d4b440fdb3c722857d0eb872302c5d59{
display: none;
}

main .main-footer-br.code-d4b440fdb3c722857d0eb872302c5d59 .best-images .post-info h2 a:hover{
color: #333;
}

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!
مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!
مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

 
مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!

#code-cf3bbb17aacc9f6346a73f3604ab66ff .footer .post-item > i{
color: #00cec7 !important;
}
#code-cf3bbb17aacc9f6346a73f3604ab66ff, #code-cf3bbb17aacc9f6346a73f3604ab66ff::before {
background: #00cec7 !important;
height: 250px;
}

روزنامه ها

 
 
اخبار جدید

.code-23d0226290b48b73290fe82aee21211a-tb .nav-links span.page-numbers,.code-23d0226290b48b73290fe82aee21211a-tb .nav-links a.page-numbers.active{
background: #00cec7 !important;
}
.code-23d0226290b48b73290fe82aee21211a-tb .post-item .title:hover{
color: #00cec7 !important;
}
.code-23d0226290b48b73290fe82aee21211a-tb a:hover{
color: #00cec7;
}

.footer-media-video.code-7f255b9793affa0142d52f9afcbc59c0 .slides-col .owl-item a:hover h2 {
color: #00cec7 !important;
}

حمله ترکیه به کرد ها ، واکنش های اسرائیل به حملات آرامکو و برخورد های اپوزیسیون وابسته با این موارد
0