روزنامه لس انجلس تایمز ، بخش اظهارنظر بیمارستانهای ایالات متحده در برابر شیوع ویروس کرونا آماده نیستند، اینست آنچه که باید انجام دهند. بقلم ویلیام هسلتاین ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ مترجم :خانم ستاره درخشان

هنگامیکه ویروس جدید کرونا COVID - 19 ناگهان شیوع یافت سیستم خدمات درمانی چین آمادگی نداشت. سالنهای انتظار بیمارستانها آنچنان از بیماران احتمالی انباشته بود که صدها مراجعه کننده چاره ای جز صف کشیدن در بیرون‌ بیمارستان نداشتند. بسیاری ساعتها به انتظار ایستادند اما سرانجام بازگردانده شدند و از آنها خواسته شد که خودرا قرنطینه کنند. کارشناسان میگویند آزاردهنده تر آنست که آشوب ناشی از موج اولیه بیماری احتمالا موجب شیوع بیشتر این بیماری شده است تا متوقف کردن آن.چنانچه ویروس جدید به پندمیک جهانی تبدیل شود همین سرنوشت دربیشتر بخوانید


بیماری کرونا درایران ، انتخابات مجلس و برخورد غیر منطقی رسانه های فارسی زبان خارج

0


بازتاب انتخابات مجلس ایران در رسانه های خارج از کشور

0


آخرین مرد استوار – قاسم سلیمانی و اینکه ملتها چگونه برای جنایت تصمیم میگیرند. مقاله ای از نیویورکر

هنگامی که کشورها در محاسبات خونین کشتار وارد میشوند، مرز بین اینکه چه کسی را میتوان هدف قرار داد و چه کسی را نمیتوان هدف قرار داد رخنه پذیر مینماید. در سوم ژانویه ایالات متحده دست به حمله ای پهبادی زد که منجر به از میان رفتن سرلشگر ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برگزیده، و واحدهای اطلاعاتی ایران، سپاه قدس گردید. ایشان یکی از قدرتمندترین رهبران ایران با تسلط کامل بر عملیات شبه نظامی در سراسر خاورمیانه، ازجمله کمپین بمب گزاریهای جاده ای و سایر حملات نیروهای نیابتی بوده اند،بیشتر بخوانید