موضع خائنانه اپوزیسیون‌های قلابی امریکا و کانادا بر علیه دانشجویان ایرانی

1+


شهرام همایون و دولت در تبعیــد! 2

22 ژانویه 2020 میلادی بربر با 2بهمن ماه 1398 خورشیدی چنانکه اشاره شد شهرام همایون فقط برای بالاکشیدن مبالغ هنکفت (قریب 11 میلیون دلار) وامی که از صاحب این قلم و دیگران دریافت کرده بود از قوانین ورشکستگی ی کالیفرنیا سوء استفاده کرد. او اموال و ثروت خود را قبل از اعلام ورشکستگی به دیگران منتقل نمود. حال از شما آقایان دکتر کنگرلو، دکتر هودشتیان و دکتر ایجادی می پرسم که: آیا به راستی شهرام همایون را لایق شرکت در تشکیل "دولت در تبعید" میدانید؟ آیا عموم زندانیان سیاسی وبیشتر بخوانید


نسیم نوروزی در تظاهرات ضد جنگ در مونترال

 دولت آمریکا نمی تواند رنج، جنگ و خونریزی را به نام ما مردم ایران توجیه کند. به نام ما سوء استفاده و سلطه را تحت نقاب تغییرات دموکراتیک توجیه نکنید. نسیم نوروزی دانش آموخته ی فلسفه ی آموزش و استاد مدعو دانشگاه کنکوردیا می باشد. این تظاهرات توسط تعدادی از گروه های ضد جنگ کانادایی و ایرانی-کانادایی روز ۵ ژانویه در مقابل کنسولگری آمریکا برگزار شد. 0


پارسی فرین

پس از تمامي كارشكنيها،دروغها، ادعاها و وعده وعيدهايي كه اتحاديه اروپا در همكاري با ايران بخاطر برجام داد و نتوانست حفظ كند، امروز اقاي ظريف اعلام كرده است كه با اين رويه بعيد نيست ايران هم از ان پي تي خارج شود، تهديدي كه در جواب چشم در برابر چشم طرفين را از ديپلماسي اين سالها دور ميكند ولي شايد تلنگري باشد بِه جامعه بين الملل تا باور كنند كه سران كشورهاي غربي راهي جز اين براي ايران باقي نگذاشته اند.وقتي بريتانيا با حماقت و وقاحت تمام بجاي يك معاهدهبیشتر بخوانید