ائتلاف در خلیج فارس

 
 

فرامرز دادرس: ائتلاف آمریکا در خلیج فارس برای فروش اسلحه/جاسوسی در مواقع بحرانی جنایت است نه خیانت

ائتلاف آمریکا در خلیج فارس برای ادامه فروش اسلحه

22 مرداد 98 فرامرز دادرس: آمریکا می خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند و در مقابل اطلاعاتی در مورد فروش نفت ایران پاداش مالی بین 100 هزار دلار تا یک میلیون دلار میدهد. در حال حاضر که ایران در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و مردم ایران در فشار تحریم ها هستند اینگونه جاسوسی ها حکم بریدن نان مردم ایران را دارد و این دیگر خیانت نیست و جنایت است. این 17 جاسوس که توسط ایران دستگیر شده اند نیز در حال فروش اینگونه اطلاعات بوده اند وبیشتر بخوانید