احمد مزارعی

 
 

احمد مزارعی: با وجود پروپاگانداهای آمریکا حشدالشعبی سررشته امور را در دست دارد

جنایت فاسدان حکومتی بر ضد مردم

15 مرداد 98 احمد مزارعی طی یک ایمیل نظر خود را درباره حاشیه های پیرامون حشدالشعبی و حمله اسرائیل به عراق نوشت احمد مزارعی - درباره خبر العربیه ودویچه وله وحمله اسرائیل به عراق:این خبر مربوط به حوادث دوماه پیش است ودرست است که اسرائیل مرکز حشد الشعبی را بمباران وعده ای کشته شدند البته ایرانی درمیانشان نبوده وافراد جنگجوی حشد الشبی انجا بوده اند وچند روز خانواده هی حشد الشبی بخاطر این چنایت درجلوی سفارت امریکا تظاهرات وخواستار اخراج امریکائیها ازعراق بودند واخیرا سفیر امریکا چند بار چاپلوسانه درموردبیشتر بخوانید


احمد مزارعی-ایران و حمله امپریالیستی!

ایران یک هواپیمای غول پیکر جاسوسی امریکا را با موشک بطور شگفت اوری ساقط کرد ایران تاکید نمود که این هواپیما به مرز های هوائی ایران تجاوز کرده است ترامپ از ملاقات با ایران دراین موقعیت خطرناک،وحشت دارد، ترامپ: احتمالا اشتباه انسانی بوده است!!! سایت البناء متعلق به ناصریستهای لبنانم - دترجم:احمد مزارعی،21 جون 2019 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران:این هواپیما بعد ازنیمه شب از امارات واز فرودگاه «الظفیر»بسوی مرزهای ایران به پرواز درامد ودر ساعت چهار بعد از نیمه شب درخاک ودراسمان ایران ساقط شد، قسمتی از بدنهبیشتر بخوانید


موضعگیری سرسختانه روسیه درمورد رهائی تروریست ها از ادلب

28 خرداد 98 - احمد مزارعی- ان آی تی وی نیوز سایت البناء متعلق به نیروهای ملی لبنان هنگامی که روسیه وسوریه فرصتهای بیشتری دراختیار ترکیه قرارمیدادند تا قرارداد «سوچی» را اجرا نماید که البته این فرصت دادنها بعلت محاسباتی عمومی بود که نسبت به اوضاع سوریه ومنطقه شرق فرات ، درنظر میگرفتند، دراین مرحله بسیاری اعتقاد پیدا کرده بودند که تاخیر دراجرای عملیات ازادسازی ادلب بتوسط روسها به این علت است که روسها بعلت مقدم دانستن منافع خود وبه حساب دولت سوریه به این تاخیر دست زده اند. بسیاریبیشتر بخوانید


احمد مزارعی-صنعت تربیت جاسوس درجهت استعما رکشورها

جنایت فاسدان حکومتی بر ضد مردم

دموکراسی نوع آمریکائی منحصر به این خواهد بود که دولتها آزادانه تغییر و از این دست به آن دست شوند ، اما فاقد هرگونه محتوای ملی ،مترقی واجتماعی هستند و دستاورد آنها ، عمدتا حکومتهای نظامی ، اخوان المسلمینی، سلفی ، لیبرال وراستهائی هستند که بر علیه مصالح ملی، وطن وملت ، ائتلاف میکنند ، البته گاها ممکن است بر سر تقسیم غنائم با یکدیگر اختلاف پیدا کنند ، این حکومتها از قبل اموالی که تحت نام کمک به»جامعه مدنی» از استعمارگران ، بویژه ازآمریکا دریافت میدارند، تغذیه میکنند و براینبیشتر بخوانید