جان لیمبرت

 
 

دیپلمات سابق آمریکا-فرقۀ مجاهدین انگیزۀ کشتن میلیون‌ها ایرانی را دارد

جان لیمبرت، دیپلمات سابق آمریکایی در ایران که از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های دستگیر‌شده پس از تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا در ایران نیز به حساب می‌آید، در مصاحبه‌ای با شبکۀ انگلیسی‌زبان تلویزیون چین به اظهار نظر دربارۀ فرقۀ تروریستی مجاهدین و سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته است. در بخشی از این مصاحبه آسیه نامدار، مجری آمریکایی مصاحبه، سوالی دربارۀ حمایت چهره‌های نزدیک به ترامپ مانند بولتون و جولیانی، از گروهک تروریستی مجاهدین مطرح می‌کند و لیمبرت نیز در پاسخ به ماهیت تروریستی مجاهدین اشاره می‌کند. ترجمه متن این قسمت ازبیشتر بخوانید