دلشاد امامی

 
 

دلشاد امامی- تنزه طلبی به سبک محسن نامجو

نوشته‌ی اخیر محسن نامجو که در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد، به راستی دلسرد کننده است. هرچند، درک می‌کنم چرا دوستان بسیاری آن را خواندنی و پسندیدنی و حرف دل یافته‌اند. مطلب نامجو به احساسات شخصی‌اش گره خورده و از مهارت او در به کارگیری کلمات بهره برده است. کلمات، تنزه‌طلبیٍ دو لایه (شخصی و جمعی) نامجو را، پشت عکس سال‌خورده‌ی میرحسین موسوی پنهان می‌کنند، تا متن، بر احساسات آ‌ن‌ها که سال ۸۸ به خیابان آمدند، سال ۹۲ به روحانی رای دادند، و سال ۹۶ «برانداز نشدند»، سوار شود. شخصا هنربیشتر بخوانید