سازمان مجاهدین

 
 

سارا زهیری-گزارش دیلی بیست از شرکت های ساختگی مجاهدین در لندن جهت پولشویی و پروپاگاندا

گزارش دیلی بیست از شرکت های جعلی جهت پولشویی و سایت های ساختگی مجاهدین خلق در لندن و شبکه بین المللی فاسد آن به همراه افشای سایتهایی مانند ایران فوکوس، و مزدورانی مانند محمد حنیف جزایری، سهیلا علیقلی مایلزاده و امثال آنها در لندن . در این گزارش که در سایت اینترلینک منتشر شده است از “صفحات فیسبوک” به عنوان بخشی از تلاشهای بزرگتر آمریکا جهت پیشبرد نفوذ سیاست ها خود علیه ایران نامبرده شده است. دیلی بیست در گزارش خود نوشته است: همانطور که سیاستگذاران ایالات متحده از پاسخبیشتر بخوانید


سارا زهیری:حکم ترور سردار سلیمانی و آیت الله رئیسی-استخدام دوباره مجاهدین در موساد

سه روز پیش بعد از آنکه آمریکا یک طرفه تصمیم گرفت سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت: ممکن است اسرائیل موفق شود فرماندهان را ترور کند اما این به معنای پایان حزب‌الله نیست، زیرا که حزب وابسته به وجود افراد نیست، بلکه بخشی از جامعه لبنان است که در این کشور باقی می‌ماند. و امروز این خبر منتشر شد: سایت مریم رجوی بیانیه‌ای منتسب به مسعود رجوی منتشر کرده و در آن تهدید کرده که سردار سلیمانی و آیت‌الله رئیسیبیشتر بخوانید


سارا زهیری-علی جوانمردی قبل از پیشنهاد تحریم به نقش خود در قتل صانع ژاله پاسخ دهد

علی جوانمردی نیز در اینستاگرام با انتشار تصویری از خود و برایان هوک در جشن نوروزی نوشته است:«برایان ھوک مسئول امور ایران در وزارت خارجە آمریکا در حاشیە مھمانی نوروزی وزارت خارجە. بە آقای ھوک گفتم از دید مردم ایران صداوسیمای جمھوری اسلامی کە عامل دروغ پراکنی برای حفظ نظام است، باید تحریم شود و سپاە پاسداران نیز در جریان سیل شھرھای ایران نشان داد کە امکاناتش فقط برای کمک بە گروھ ھای تروریستی است و در قبال مصیبت ھای مردم ایران مسئولیتی ندارد. به ھمین دلیل سپاە لازم استبیشتر بخوانید


مهدی خلجی در میز گرد موسسه واشنگتن، لابی اسرائیل،: ایرانیان میخواهند آمریکا “تغییر رژیم” در ایران انجام دهد

محمد سهیمی- مهدی خلجی در میز گرد موسسه واشنگتن، لابی اسرائیل،: ایرانیان میخواهند آمریکا “تغییر رژیم” Regime Change در ایران انجام دهد در ماه نوامبر گذشته میز گردی درباره ایران در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، Washington Institute for Near East Policy–WINEP با عنوان “آیا اقدامات آمریکا اثری بر سیاست ایرانیان دارد” برگزار شد. همانطور که بارها اینجا نوشته ام، WINEP بازوی تحقیقات ایپک، بزرگترین لابی جناح راست افراطی اسرائیل است که در حقیقت برای حزب بنیامین نتانیاهو، یعنی‌ حزب لیکود، لابیگری می‌کند. در این میز گرد خانم مهربیشتر بخوانید