محمد سهیمی

 
 

محمد سهیمی-کویت، شبه جزیره کریمه، بلندی‌های جولان و خدای مایک پامپئو

محمد سهیمی – کویت، شبه جزیره کریمه، بلندی‌های جولان و خدای مایک پامپئو آقای دانالد ترامپ در توییتی اعلام نمود که قصد دارد الحاق بلندی‌های جولان، بخشی از کشور سوریه که از ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل بوده است و در ۱۹۸۱ اسرائیل آنرا بطور قیر قانونی بخشی از خاک خود اعلام نمود، را برسمیت بشناسد. هیچ کشور جهان، و هیچ رئیس جمهوری قبلی‌ آمریکا از ۱۹۶۷، از جمله بیل کلینتن و جرج بوش پسر که هردو به شدت حامی‌ اسرائیل بودند حاضر نشده بودند که از این اقدام غیر قانونیبیشتر بخوانید


مهدی خلجی در میز گرد موسسه واشنگتن، لابی اسرائیل،: ایرانیان میخواهند آمریکا “تغییر رژیم” در ایران انجام دهد

محمد سهیمی- مهدی خلجی در میز گرد موسسه واشنگتن، لابی اسرائیل،: ایرانیان میخواهند آمریکا “تغییر رژیم” Regime Change در ایران انجام دهد در ماه نوامبر گذشته میز گردی درباره ایران در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، Washington Institute for Near East Policy–WINEP با عنوان “آیا اقدامات آمریکا اثری بر سیاست ایرانیان دارد” برگزار شد. همانطور که بارها اینجا نوشته ام، WINEP بازوی تحقیقات ایپک، بزرگترین لابی جناح راست افراطی اسرائیل است که در حقیقت برای حزب بنیامین نتانیاهو، یعنی‌ حزب لیکود، لابیگری می‌کند. در این میز گرد خانم مهربیشتر بخوانید