محمد کرمی

 
 

محمد کرمی- چرا فرقه رجوی روزنامه نروژی را تهدید کرد

محمد کرمی- نقد سازمان مجاهدین توسط سخنرانی های سران فرقه

محمد کرمی در سایت عیاران نوشت: رسانه ها ی معتبر اروپائی که با نفرات جدا شده شروع به مصاحبه کردند ، مریم قجر و دیگر سران فرقه را وحشت برداشته است ، چون مخاطبین ملیونی دارند و دروغ های که سالیان بافته بودند در همه پنبه می شود و جامعه اجتماعی اروپا خوب از این فرقه تروریستی شناخت پیدا میکنند و این ترس و وحشت سران فرقه است .. .. چرا مریم قجر و سران فرقه رجوی از مصاحبه نفرات جدا شده اینقدر وحشت دارد ، مگر ما جدا شدهبیشتر بخوانید


حسن حیرانی-پروژه جدید فرقه رجوی، قاچاق نفرات به اروپا توسط انجمن پوششی کلیسا

هزينه اين پروژه براي هر نفر از ابتدا تا آخر 5000 يورو هزینه ان می شود .شامل هزينه قاچاقچي تا يونان و مدتي كه زندگي مخفيانه بايد در يونان داشته باشند  تا قاچاقچی انها را به یونان عبور بدهد .  حدودا 50 نفرهستند که در این پروژه قرار است انتقال داده شوند . حدود 250000 يورو هزینه این نقل وانتقال ميشود كه فرقه دارد ميپردازد تا ازشر بريده ها كه بيشترين تاثير رابرروي نفرات داخل فرقه دارد خلاص شود پروژه جدید فرقه رجوی، قاچاق نفرات به اروپا توسط انجمن پوششیبیشتر بخوانید


سارا زهیری-علی جوانمردی قبل از پیشنهاد تحریم به نقش خود در قتل صانع ژاله پاسخ دهد

علی جوانمردی نیز در اینستاگرام با انتشار تصویری از خود و برایان هوک در جشن نوروزی نوشته است:«برایان ھوک مسئول امور ایران در وزارت خارجە آمریکا در حاشیە مھمانی نوروزی وزارت خارجە. بە آقای ھوک گفتم از دید مردم ایران صداوسیمای جمھوری اسلامی کە عامل دروغ پراکنی برای حفظ نظام است، باید تحریم شود و سپاە پاسداران نیز در جریان سیل شھرھای ایران نشان داد کە امکاناتش فقط برای کمک بە گروھ ھای تروریستی است و در قبال مصیبت ھای مردم ایران مسئولیتی ندارد. به ھمین دلیل سپاە لازم استبیشتر بخوانید


نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به آقای فیلیپو گراندی رییس کمیساریای عالی پناهندگان

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به آقای فیلیپو گراندی رییس کمیساریای عالی پناهندگان: جناب آقای فیلیپو گراندی ریاست محترم کمیساریای عالی پناهندگان  ما امضا کنندگان این نامه ، جمعی از افراد جداشده ازسازمان مجاهدین خلق هستیم که مایل نیستیم دیگر عضو آن سازمان باشیم و قصد داریم  در دنیای آزاد و خارج از مناسبات تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق به زندگی ،  کار و سایر فعالیت های اجتماعی بپردازیم. همانطورکه شما اطلاع دارید ما نزدیک به 7 سال پیش در عراق ازطرف کمیساریای عالی پناهندگان مورد مصاحبه انفرادیبیشتر بخوانید