نفتکش آدریان

 
 

فرامرز دادرس: چرا نفتکش ایران به آدریان تغییر نام یافت؟

31 مرداد 98 تغییر نام ابرنفتکش ایران از گریس یک به آدریان یک - این خبر بسیار مهم است. حدود 50 روز پیش این ابرنفتکش بوسیله نیروهای انگلیسی و به فرمان حکومت های دستنشانده جبل الطارق -بولتون- متوقف شد. ایران رنگ آمیزی این ابرنفتکش را همراه نام آن تغییر داد. ایران معمولا نشان داده است که معمولا از نام های مذهبی استفاده می کند نه ایران باستان و آدریان یک نام باستانی ست. اما چرا ایران این تغییر نام را داده است؟ آدریان نامی بسیار گسترده و پراکنده در جهانبیشتر بخوانید