نیما عیسی پور

 
 

نیما عیسی پور-دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد؟

28 خرداد 98 - نیما عیسی پور - ان آی تی وی نیوز دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد؟ از جمله زیانهای حکومتهای فردی و خودکامه عدم مشورت با رجل و دانایان است زیرا یک «دیکتاتور» همواره باور دارد فقط خودش می فهمد و تنها اوست که راه درست را می شناسد. تمدید قرارداد استعماری و ننگین «دارسی» از همین قبیل تصمیمات نا اگاهانه و خلاف منافع ملی ایران و در جهت خوش خدمتی به دولت فخیمه بریتانیای کبیر بود!داستان پر غصه ایرانیان ازجایی شروع شد کهبیشتر بخوانید


نیما عیسی پور-زندگی تراژیک کارمن بن لادن زن ایرانی تبار در دربار وهابیون

زندگی تراژیک کارمن بن لادن زن ایرانی تبار در دربار وهابیون. کارمن دختری است از پدری سوئیسی و مادری ایرانی که به دربار عربستان سعودی راه یافت. او در سن ۱۵ سالگی با ئیسلام بن لادن برادر اسامه بن لادن تروریست معروف و رهبر پیشین گروه القاعده  ازدواج کرد. زندگی ازاد خود در ایران و سوئیس را بخاطر شرایط استثنایی مالی وقدرت بی حد و حصرپرده داران خانه کعبه {قبله گاه مسلمانان} از دست داد و خلاف نظر مادرش که عقیده داشت بهتر است وی با مردی ایرانی یا سوئیسیبیشتر بخوانید


مصدق عطای قدرت را به لقایش بخشید

سه اردیبهشت 98- نیما عیسی پور- ان آی تی وی نیوز مصدق عطای قدرت را به لقایش بخشید. یک نکته گنگ در کارنامه مصدق وجود داشته باشد انهم وقایع روز ۲۸مرداد و انفعال کامل مصدق است و مشخص نیست که چرا وی با داشتن گزینه ها اقدامی نکرد؟ گزینه ۱: ارتش که در اختیار او بود و میتوانست کودتاچیان (شورشیان) را دستگیر کند. گزینه ۲: حزب توده که همانند سگی هار گوش به فرمان او بود و میتوانست انها را به میدان فرستد و کودتا کند یا حتی سلطنت را براندازد!گزینهبیشتر بخوانید


مادر دكتر مصدق بنيانگذار بيمارستان نجميه

نجم السلطنه از اشراف قاجار خواهرعبدالحسین فرمانفرما(سمت چپ تصوير)از ملاکان بزرگ ایران و نوه عباس میرزا نایب السلطنه بود . او با وجود موقعيت طبقاتي خود همواره زندگي بي الايش و ساده اي داشت وتجمل به خود راه نميداد. و همواره به فقرا كمك ميكرد و در حوزه اموزش پرورش خصوصا دختران نيز بسيار كمك كرد . ثروتش را خرج ساخت بیمارستان کرد و سال بعد نیمی از تختهای ان را وقف مستمندان نمود تا به افرادی که توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند رایگان سرویس دهد. او باني اولينبیشتر بخوانید