نیما مشعوف

 
 

تلاش مجاهدین برای ورود به پارلمان کانادا

هشت شهریور 98 - سارا زهیری- ان آی تی وی نیوز چند روز پیش خبری منتشر شد از لغو جلسه نیما مشعوف همسر مجاهد سابق امیر خدیر توسط شهرداری تورنتو. آنطور که مشخص شد این جلسه به "دروغ" به نام یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی-کانادایی ثبت شده بوده است در حالیکه هدف جمع آوری کمک مالی برای کاندیداتوری خانم مشعوف همسر مجاهد سابق و هوادر امروز مجاهدین خلق و مریم رجوی آقا امیر خدیر بوده است. شهرداری کانادا با اطلاع یافتن از هدف اصلی که با قوانین مغایرت دارد جلوی برگزاریبیشتر بخوانید