تجمع دانشجویان برای بازگشایی سفارت ایران در کانادا با خشونت مخالفان مواجه شد

ائتلاف ایرانی کانادایی پرویز حقگو

بیست شهریور 96 - ان آی تی وی نیوز

جمعی از دانشجویان ایرانی با درخواست بازگشایی سفارت ایران در کانادا در مقابل دفتر وزیر امور خارجه کانادا تجمع نمودند که با تجمع مخالفان ارتباط کانادا با ایران مواجه شدند.

اپوزیسیون ها مخالف این ارتباط با دادن شعارمرده باد و زنده باد  قصد به هم زدن این تجمع  و عصبی کردن دانشجویان و بردن این تجمع به سمت خشونت را داشتند.

 تجمع دانشجویان ایرانی در برابر دفتر وزیر امور خارجه لیبرال کانادا طرفداران برقراری رابطه ایران و کانادا ، و تجمع مخالفان برقراری رابطه چند فاکت را می شود بیان کرد .

یک- جمعیت دانشجویی همه جوان 20 تا 30 ساله بودند ، جمعیت مخالفان همه مسن بالای 50 سال

دو-"برقراری رابطه بین ایران و کانادا به نفع جمهوری اسلامی و به نفع ایرانیها ی کانادا"  شعار مخالفانی بود که در قطع رابطه به نفع اسراییل و نو محافظه کاران امریکا و کانادا و جنگ طلبان مقابل دانشجویان ایستاند

سه- آرامش نیروهای جوان دانشجویی پخش اهنگ جان لنون و اهنگ و عصبی بودن و اما  نیروهای اپوزیسیون شعار مرگ سر دادند

چهار-نیروهای جوان خواستار ارتباط ایران و کانادا برای تسهیل در ویزا بودند، نیروهای اپوزیسیون شعارهای انحرافی مانند امسال اجازه نخواهیم داد عاشورا برگزار شود .

در یک کلام اگر حضور مثبت پلیس حرفه ای تورنتو نبود احتمال خشونت از طرف اپوزیسیون که در حدود 20 نفر بودند ، با توجه به سابقه فالانژ بازی و چماقداری آنها در گذشته از کنفرانس برلین تا تورنتو و تهدیدهای کلامی انها و شکست سیاسی و انزاوای انها در جامعه ایرانی د رکانادا می رفت


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *