لیبرالهای انتاریو رفاه صدها هزاران شهروند انتاریو را فراموش کرده اند 1800 $ اجاره اپارتمان یک خوابه

moridi-wynee-david-zimmer

لیبرالهای انتاریو رفاه صدها هزاران شهروند انتاریو را فراموش کرده اند

گزارش مشاورین املاک تورنتو - قیمت متوسط اپارتمان یک خوابه در تورنتو 1800 دلار - این قیمت سال 2003 حدود 1000 دلار بود

اخبار ایرانیان کانادا _ان ای تی وی نیوز - یکشنبه 26 فوریه 2017- 8 ابان 95

Ontario Liberals ignorance on rent increases hurting thousands of Citizens

What kind of apartment can you get in Toronto for $1,800

Average rent for 1-bedroom condo apartment close to $1,800/month, according to Toronto Real Estate Board

High rent could make Toronto a 'generational ghost town'

Toronto loses out when young people can’t stay, experts warn

سعید سلطانپور -سال 2003 که دولت لیبرال دالتون مک گینتی دولت محافظه کار مایک هریس را در انتاریو شکست داد، قیمت اجاره اپارتمان 1000 دلار بود . حداقل دستمزد در سال 2003 ساعتی $ 6.85 دلار بود . حداقل دستمزد در سال 2017 ساعتی 11.40 دلار می باشد . قیمت اپارتمان در سایل 2003 حدود 200 هزار و در سال 2017 در حدود 400 هزار دلار می باشد .

در سال 2015 تعداد 171360 خانواده در لیست انتظار خانه های دولتی و ارزان قیمت در انتاریو بوده اند . در سال 2003 تعداد خانواده ها ی لیست انتظار در تورنتو 73 هزار نفر بوده اند . در کل 45 هزار خانوار د رانتاریو درظرف 12 سال دولت لیبرالهای انتاریو افزوده شده است .

با بی تفاوتی دولت لیبرال کاتلین وین در سرمایه گذارهای های غیر مهاجران خارجی در تورنتو ، که قیمت مسکن را در تورنتو و شهرهای اطراف به رقم بالا رسانده است ، مسلما لیست کسانی که منتظر خانه های ارزان قیمت در سال 2017 خواهند بود ، افزایش چشمگیری خواهد داشت .

دولت لیبرال کاتلین وین در سال 2017 وارد کنترل سرمایه گذاری خارجی که به افزایش قیمت مسکن بدلیل انتخابات سال 2018 نخواهد شد . هر چند دولت سغی خواهد کرد با کارهای روبنایی و تبلیغاتی در یک سال تا انتخابات چهره خود را در میان رای دهندگان بهبود ببخشد . تردیدی نیست که هر دولتی که در انتاریو در سال 2018 به قدرت برسد ، با مشکل جدی صدها هزار شهروند که با مشکل مسکن روبرو هستند ، روبرو خواهد شد . از انجا که دولت انتاریو بدهکارترین دولت تاریخ کانادا هست ، عملا پولی برای هزینه کردن در بخش ساختمان های دولتی نخواهد ماند .

مشکل اجاره خانه و مسکن در مناطقی مانند ریچموندهیل باعث خواهد شد شهرهای انتاریو مانند شهرهای امریکا و کشورهای جهان سوم به مناطق فقیر نشین و پولدار نشین تقسیم شود. امار سرقت و جنایت بالا خواهد رفت . سیاستمداران دولت لیبرال در دوران 14 سال حکومت خود از مردم دورشده اند . افزایش طبقه فقیر در یک کشور ، اثرات مخربی بر دمکراسی و سلامت سیاسی و اقتصادی ان کشور خواهد داشت . 14 سال حکومت لیبرالها ، انتاریو را در سراشیبی فساد سیاسی و مالی مانند مکزیک از نظر بحران های اجتماعی قرار خواهد داد .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *